Start -> Produkter -> Uppresning, Ståträning och förflyttning -> Struzzo Plus

Struzzo Plus

Struzzo PLUS!

Med Struzzo PLUS kan brukaren självständigt utföra transfer från sittande i stol/soffa/säng eller rullstol till Struzzo PLUS och sedan med en knapptryckning ta sig upp till stående. Därefter kan brukaren i stående ställning förflytta sig i sin hemmiljö. Se film: Struzzo PLUS

Positiva effekter:
Förutom de rent cirkulationsmässiga och metabola fördelarna detta medför finns också en rad psykosociala och rent praktiska fördelar med att använda Struzzo PLUS;  Att komma upp i stående när man skall prata med sin familj eller andra inverkar starkt positivt på brukaren. Istället för att behöva sitta ned och alltid titta upp på den man pratar med kan man med hjälp av Struzzo PLUS nu mötas i ögonhöjd.
Att stående kunna ta sig runt i sitt hus, lägenhet eller arbetsplats ger också en rad fördelar.
 
För brukaren innebär det att en rad nya möjligheter öppnar sig: Man kan enklare utföra flera vardagliga sysslor och många saker man tidigare inte kunde nå eller behövde assistans med kan nu klaras av självständigt både i hemmet och på arbetsplatsen.  Se film: Struzzo i Hemmet

För en eventuell bostadsanpassning innebär Struzzo PLUS ett mycket kostnadseffektivt tillskott, T.ex. har för vissa brukare tidigare ett höj och sänkbart kök kanske varit det enda alternativet. Men med Struzzo PLUS kan brukaren nu nå lika högt som alla andra.

Listan kan göras lång: Vattna blommor, öppna fönster, ta ned böcker ur bokhyllan, hämta utskrifter ur skrivaren, ta en kopp te eller kaffe på jobbet etc. är alla exempel på sysslor som brukaren av Struzzo PLUS kan utföra utan någon kostsam anpassning av hemmet eller arbetsplatsen.


Struzzo PLUS i ett ergonomiskt perspektiv:

För att så många brukare som möjligt skall kunna använda Struzzo PLUS har många timmar lagts ned på att utrustningen skall kunna anpassas till brukaren. Därför har justeringsmöjligheterna blivit flera och möjligheterna till finjusteringar mer noggranna. Därför är det mycket viktigt att ställa in Struzzo ordentligt för respektive brukare innan den tas i bruk.
Inställningarna är inte komplicerade men kräver en viss utbildning och träning för att kunna utföras på rätt sätt. För en van hjälpmedelstekniker handlar det om c:a 10 minuter innan man ställt in utrustningen för en ny brukare.

När alla inställningar gjorts sker sedan uppresningsmomentet tack vare pantografsystemet med minsta möjliga stress på leder och muskulatur, något som upplevs speciellt positivt av de brukare som har muskelkontraktioner och behöver träna för detta.

Struzzo PLUS kan ställas in för brukare mellan 150 och 190 cm längd.
Klicka här för att ladda hem en broschyr i pdf-format: Struzzo Plus

Tekniska detaljer:

Framförandehastighet:                                          2,5 km/h max. 

Vikt:                                                                       70 Kg.

Brukarvikt:                                                             140 Kg max.

Brukarens längd:                                                   140 - 200 cm.

Höjd på ramen från underlaget:                            31 mm.

Maximal lutning på underlag:                               2 grader.

Självständighet:                                                    Normalt användande 3 – 4 dagar 
                                                                             (2,5 timmars oavbruten förflyttning
på en 
                                                                             
laddning)
                                                                            

Genomsnittlig tid för att ladda batterierna:           8 timmar.

Parkeringsbroms:  Placerad på bakre hjulen,
främre hjulen automatiskt bromsade.


Broschyr Struzzo Ver 2009-09-03.pdf

 

Produktion: NorrWebb