Start -> Produkter -> Sugsystem -> ARDO Senator

ARDO Senator

Nya Senator

Sugpumpen när det fordras hög prestation.

Utrustad med de rätta tillbehören är Senator utmärkt lämpad även för vacuumextraktion, dränage och endoskopi. Det hydrofobiska bakteriefiltret har två funktioner, det är ett mycket effektivt skydd mot överfyllnad och skyddar därmed pumpens insida från kontamination samt ett bakteriefilter som skyddar pumpen och omgivningen mot bakterier.

ARDO:s slutna engångssugsystem är ett bra alternativ till flergångsflaskorna och ger optimal säkerhet, är enkelt att använda och är multifunktionellt. Uppsamlingsbehållaren är PVC-fri och ger miljövänlig avfallshantering. Ytterbehållaren är tillverkad av transparent polykarbonat.

ARDO Senator kan också fås i ett dubbelmontage med två sugar på ett stativ.
På detta sätt kan man spara golvyta och få dubbla kapaciteten eller möjlighet att suga från två håll samtidigt. Se bild här bredvid (på bilden visas ARDO Master, men förutom sugkapaciteten som ju inte syns på utsidan av pumpen är det bara texten på sugen som skiljer dem åt)


Kontakta oss för rådgivning och presentation av sugsystem från ARDO.
Vi kan sugar och är väl förtrogna med alla tänkbara applikationer för dessa. 

Produktion: NorrWebb