Start -> Produkter -> Fallprevention -> Posey Larmprodukter

Posey Larmprodukter

Posey inc. har meddelat oss att de måste göra om vissa registreringar för CE-godkännande av sina larmprodukter. Då produkter som skall säljas i Sverige måste vara CE-märkta, medför detta att vi i dagsläget tyvärr inte kan eller får marknadsföra dem. 

Posey har inte något slutdatum satt för när detta skall vara klart så vi ber er därför att återkomma till denna sida med jämna mellanrum så att kan ni följa våra uppdateringar i detta ärende.

Med vänliga hälsningar

Almedo AB

  


 

 

Produktion: NorrWebb