Start -> Produkter -> Fallprevention -> Utbildningsprogram för fallprevention

Utbildningsprogram för fallprevention

För att uppnå hög kvalitet och goda resultat i ett fallpreventivt arbete är det viktigt att arbeta multidisciplinärt, multifaktoriellt och i team. Det betyder att hela personalen måste involveras i arbetet, alla måste känna till de strategier som är uppsatta, vilka åtgärder som finns till förfogande och när de skall sättas in.

 

Att utbilda hela personalen i detta är ett stort arbete som tar tid att genomföra.

 

För att hjälpa Er har vi tagit fram ett komplett utbildningsprogram, Ni kan använda det direkt som det är eller anpassa det till Er verksamhet och till det fallpreventiva projekt ni driver i dag.

Almedo AB
:s Utbildningsprogram för fallprevention är framtaget för att kunna användas på flera sätt. Vare sig Ni redan har startat ett fallpreventionsprogram eller just nu tar de första stegen i ert fallpreventiva arbete finns det både information och tillvägagångssätt i detta material som kan vara mycket användbart för Er.

Vi tar Er i materialet stegvis genom hela processen från hur Du motiverar och engagerar personalen, sätter upp strategier för fallpreventionsarbetet till utvärdering och uppföljning av Ert arbete.

För Er som redan har ett färdigt, implementerat fallpreventionsprogram hoppas och tror vi att ni kan hitta information som kan läggas till i det arbete som just Ni har gjort. Kanske hittar Ni något här som Ni tycker är extra bra. Man kan också använda materialet som grund i utbildningen av ny personal eller vid dagar för repetitionsutbildning. Möjligheterna är många med detta utbildningsmaterial.

Kontakta oss gärna så får vi berätta mer kring utbildningsmaterialet eller så kan vi boka en tid för ett besök!

Du kan också beställa mer information per e-post: info@almedo.se
 

Produktion: NorrWebb