Start -> Produkter -> Hostassistans -> MINI PEGASO COUGH

MINI PEGASO COUGH

är en hostassisterande ventilator speciellt framtagen för barn.

MINI PEGASO är mycket användbar för att rensa luftvägarna från sekretioner.
Utrustningen genererar forcerade insufflationer och exsufflationer till patienten följt av en paus. På detta sätt simuleras en hostning hos patienten. Denna terapi har visat sig mycket framgångsrik hos patienter med reducerade hostmöjligheter på grund av t.ex.:

·        Muskeldystrofi
·        Spinal muskelatrofi
·        Myastenia gravis
·        ALS
·        Poliomyelitisk andningsmuskelförlamning
·        Ryggmärgsskada.
·        Cystisk fibros

MINI PEGASO COUGH har ett internt uppladdningsbart batteri, detta ger en mycket större frihet för patienterna och deras familjer. Naturligtvis kan och skall den köras på 230 volt när möjlighet till detta finns men med ett fulladdat battteri är drifttiden c:a 40 minuter vilket ger en lång användningstid och en större säkerhet vid resor och utomhusvistelser.

MINI PEGASO COUGH är mindre och lättare än 230 Voltsversionen, vikten är 4,5 Kg
Dimensioner: 29 x 27 x 19 cm (B x D x H)
Utrustningen är avsedd för användning på intensivvårdsavdelningar, spinalenheter, rehabavdelningar, vårdavdelningar och i hemsjukvården.
Utrustningen finns både som hostassistent och hostassistent/percussor.
 

Nyheter i version 6 av MiniPegaso:


Automatisk överföring av tidsinställningar från det manuella läget till det automatiska!


Vid utprovning av MiniPegaso Hostassistant är det lämpligt att börja med låga inställningar för tryck och flöde för att vänja brukaren vid känslan av terapin. Sedan går man successivt uppåt med tryck och flöde tills man hittar de inställningar som ger effekt och som känns bekvämt för brukaren. Detta görs enklast i det manuella läget där också tidsinställningarna för in- respektive utandning och pausen regleras med knapptryckningar efter brukarens bekvämlighet.

För att göra terapin enkel ställer man sedan Pegaso i automatiskt läge där växlingar mellan in- och exspiration och pausen sker automatiskt.


Tidigare var man tvungen att ställa in dessa tider manuellt i menyn för det automatiska läget.


Men nu med den senaste versionen av MiniPegaso (ver. 6) sparas dessa tidsinställningar med en enkel knapptryckning över från de senaste använda inställningarna i manuellt läge och kan på så sätt användas direkt i det automatiska läget. 


Noggranare visning av trycket i displayen!


På tidigare versioner av MiniPegaso visades trycket med indikerande liggande stapel i displayen, positivt tryck visades åt vänster och negativt åt höger.


I och med version 6 av MiniPegaso kompletteras stapeln också med ett visat värde av det uppnådda trycket i slangkretsen. Värdet visas numeriskt vid varje ytterände av tryckstaplarna. 


MiniPegaso Cough Hostassistent kan ställas in enligt följande:


Inspiratoriskt tryck I: 0 till 50 cm H2O


Exspiratoriskt tryck E: 0 till -50 cm H2O


Flöde: Inställbart i 4 steg, Låg, Medium, Hög, och Max.


Tidsinställningar Automatiskt läge:


Inspirationstid: 0,1 - 9,9 sek.


Exspirationstid: 0,1 - 9,9 sek.


Paustid: 0,1 - 9,9 sek.
 

Produktion: NorrWebb