Start -> Produkter -> Lansinoh Amningsartiklar -> Ny studie visar mycket positivt resultat för Lansinoh

Ny studie visar mycket positivt resultat för Lansinoh

I en studie1 utförd vid två sjukhus i Berlin, Tyskland har man jämfört behandling av såriga bröstvårtor med Lansinoh HPA®Lanolin mot att smörja de såriga bröstvårtorna med bröstmjölk.

Resultaten i denna studie är mycket positiva för Lansinohs del!
Bland annat kunde man se positiva effekter av Lansinoh på tre områden:

SMÄRTLINDRING:
Lansinohgruppen rapporterade en snabbare minskning i smärtintesitet och att smärtan avtog från det att behandlingen påbörjades.

Bröstmjölksgruppen rapporterade en initial ökning i smärtintensitet som maximerades på dag 3.

LÄKNINGSHASTIGHET:
Lansinohgruppen hade signifikant fler läkta bröstvårtor vid dag 3, 7 och vid dag 14 fler läkta bröstvårtor än de som ingick i bröstmjölksgruppen.

Bröstmjölksgruppen uppvisade dessutom från behandlingsstart till dag 3 en statistiskt signifikant ökning i nya huddefekter.

ÖVRIGA KOMPLIKATIONER:
Under tiden studien pågick fick 8 kvinnor i bröstmjölksgruppen mjölkstockning och 3 st utvecklade mastit, i Lansinohgruppen var det bara 4 kvinnor som fick mjölkstockning och ingen som utvecklade mastit.

Under de första 14 dagarna av behandlingen slutade 15,4% av de mammor som behandlade bröstvårtorna med bröstmjölk att amma.  Motsvarande siffra i Lansinohgruppen var 6,7%

SLUTSATS:

Studieförfattarnas slutsats är att deras data visar ett signifikant bättre resultat för de mammor som använde Lansinoh jämfört med bröstmjölk, detta gällde snabbare läkning av såriga bröstvårtor och reduktion av smärtan.

Fördelarna nådde statistisk signifikans rörande läkningshastighet, grad av sårighet och smärta i bröstvårtorna.

De drar också slutsatsen att de aktuella rekommendationerna för behandling med alla former av annan substans än HPA Lanolin under amning bör revideras till förmån för HPA® Lanolin.

1) Drs. M. Abou-Dakn, J.W. Fluhr, M. Gensch, and A. Wockel, “Positive Effect of HPA Lanolin versus Expressed Breastmilk on Painful and Damaged Nipples during Lactation," Skin Pharmacology and Physiology 24 (2011): 27-35.

Vill Du ladda ned och läsa hela studien, klicka på länken "produktblad" nedan, du behöver Acrobat reader för att kunna läsa denna studie.

Ladda ned Acrobat reader här: 
http://get.adobe.com/se/reader/ 

Studie Lansinoh 2010.pdf

 

Produktion: NorrWebb