Start -> Produkter -> Fallprevention -> EasyUP

EasyUP


Varför ett sängtält?

Många personer lider av oro och ångest över att vara i spatiösa utrymmen, speciellt då de ska sova eller vila. Ett sovrum kan kännas väldigt stort för den som lider av demens eller andra neurologiska sjukdomar t.ex. autism

För en person med demens kan att gå och lägga sig i sin säng upplevas på samma sätt som om en frisk person skulle uppleva att vara tvungen att lägga sig i en säng i mitten av ett fotbollsstadion. 

En snabb hjälp ges då med EasyUp sängtält som snabbt och enkelt ger ett skyddat utrymme i sängen och ger en trygg och ombonad miljö för dem med sömnproblem, neurologiska störningar, demensproblematik och andra tillstånd som kan störa nattsömn och vila. 

EasyUp sängtält kan fällas upp och installeras i de flesta sängar på bara ett par minuter. 

Produktion: NorrWebb