VÄLKOMMEN TILL ALMEDO AB

Almedo AB arbetar med produkter inom områdena amning, fallprevention, medicinska sugutrustningar, tryckavlastning och hostassistans.

Fallprevention 

Detta är ett ämnesområde som vi tycker är mycket viktigt att lyfta fram.

Varje år faller många äldre med svåra skador som följd, bl.a. höftfrakturer som varje år uppgår till c:a 19000 st. Det finns mycket att göra för att förebygga många av dessa och vi har en hel del produkter som kan hjälpa till. 

Kika också in på våra fallpreventionssidor för att se mer av vad man kan göra för att förhindra och lindra fall: Fallpreventionsprodukter   

Följ oss på Facebook!  
   
Aktuellt2016-06-29

Nya produkter inom fallprevention


Fallprevention är ett viktigt område och det finns fortfarande mycket att göra för att förbättra för de äldre som riskerar att skada sig vid ett fall. Vi letar ständigt efter nya produkter inom området fallprevention.  Läs mer


Produktion: NorrWebb